9216 Dobrý žák života

Abys byl dobrým žákem života,
musíš cítit nezbytnost chodit
nejen do vnější školy,
ale také do vnitřní školy.