928 Když se modlím k falešnému bohu

Když se modlím k falešnému bohu,
mé modlení nestačí,
musím k němu běžet.

Když se modlím k pravému Bohu,
On běží okamžitě ke mně.