930 Přes překážky

Uvědomuješ si své
vnitřní překážky?
Jestliže ano, tak neměj strach,
protože tvé uvědomění samotné
tě přenese přes všechny vnitřní překážky.