9404 Uvnitř každého životního dechu

Uvnitř každého životního dechu
má Bůh Svou svrchovanou Potřebu,
neznámou lidskému srdci,
nepoznatelnou lidskou myslí.