9404 Uvnitř každého životního dechu

Uvnitř každého životního dechu
má Bůh Svou svrchovanou Potřebu,
neznámou lidskému srdci,
nepoznatelnou lidskou myslí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 95.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1983.

Toto je 570th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 95, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »