9672 Co cítí tvé srdce?

Tvá mysl si myslí,
že Bůh je nedosažitelný.
Tvůj život věří,
že Bůh je docela daleko.
A co cítí tvé srdce?
Cítí, že je Bůh vzdálený?
Cítí, že je Bůh nedosažitelný?
Nebo cítí Boha tam, kde je samo?