9681 Bůh je můj známý Přítel

Bůh je můj známý Přítel:
to je bohatý pocit
mého srdce.

Bůh je můj neznámý Přítel:
to je neurčitý názor
mé mysli.

Bůh je můj nepoznatelný Přítel:
to je zcela bezmocné přesvědčení
mého života.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 97.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1983.

Toto je 572nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 97, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »