9681 Bůh je můj známý Přítel

Bůh je můj známý Přítel:
to je bohatý pocit
mého srdce.

Bůh je můj neznámý Přítel:
to je neurčitý názor
mé mysli.

Bůh je můj nepoznatelný Přítel:
to je zcela bezmocné přesvědčení
mého života.