9890 Naděje

Naděje není pomíjivý záchvěv okamžiku.
Naděje je pomalá, vytrvalá,
osvěcující a naplňující
výška Věčnosti.