9891 Vize síly

Vize síly
je ve vnějším světě
velmi omezená.

Síla vize
je ve vnitřním světě
vždy neomezená.