9906 Jiný přítel

Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!
Přátelil jsem se
s temnou nocí nevědomosti
vědomě a úmyslně.
Teď chci svého přítele změnit.
Chci přijmout světlo moudrosti
za svého nového přítele, okamžitě a natrvalo.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?