9907 Nemiloval jsem Tě

Nemiloval jsem Tě
Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!

Nemiloval jsem Tě
bezesně a bezpodmínečně.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?