9911 Nestal jsem se

Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!
Nestal jsem se tím,
čím jsi chtěl,
abych se radostně a s vděčností stal.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?