9912 Jeho první modlitba v životě

Jeho první modlitba v životě
byla uchopit život hojnosti.
Jeho poslední modlitba v životě
byla stát se dechem vděčnosti.