9912 Jeho první modlitba v životě

Jeho první modlitba v životě
byla uchopit život hojnosti.
Jeho poslední modlitba v životě
byla stát se dechem vděčnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 100.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1983.

Toto je 575th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 100, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »