Když dosáhneme naprosté jednoty s Bohem, vidíme stále protipól dobra a zla?

Sri Chinmoy: Když jsme ve stavu jednoty s Bohem, nemůžeme říci, že toto je zlo a toto je dobro. Jakmile se sjednotíme s Bohem, vše je projevením božské Vůle. Dokud však s Bohem nejsme sjednoceni, potom jsme jednu sekundu s Bohem, v Bohu, a další hodinu jsme sami v sobě – ve svém vlastním vitálnu, ve svém vlastním fyzickém vědomí. Tehdy v nás a kolem nás budou vždy nebožské i božské síly. Ale když máme nejvyšší, nejjemnější meditaci, nevidíme protipóly dobra a zla. Tehdy jsme totiž sjednoceni s transcendentální Skutečností, a ta překonává všechny lidské představy dobra a zla, božského a nebožského.