Zkoušíme-li jít za mysl, je to možné jen s Milostí nebo existuje něco, co můžeme něco dělat?

Sri Chinmoy: Musíte vědět, že Milost je něco, co nikdy nemůžeme pochopit a nepochopíme, dokud a pokud nerealizujeme Boha. Osobní úsilí je také Milostí Boha. Je mnoho příběhů o hledajících, kteří si myslí, že je to vše osobní úsilí, a později si uvědomí, že to vše byla Milost Boha. Dokud si nejsme vědomi Boží Milosti, Jeho neustálé Milosti, musíme používat osobní úsilí jako svého vlastního stvoření, vlastního dosažení. Nejlepší pro nás je cítit osobní úsilí jako své vlastní dosažení a pak jít o jeden krok výš a hlouběji. Ale nepřijmeme-li to hned na začátku, nevynaložíme-li osobní úsilí, pak nezačneme dělat vůbec nic.

Bůh pro nás jako jednotlivce pláče, abychom vyšli z moře nevědomosti. Chtěl bych říct, že Boží Milost je zodpovědná za vše, ale dříve, než to dokážeme cítit, je vždy dobré vynaložit vědomé osobní úsilí. Pokud vědomě nevynaložíme osobní úsilí, potom nebudeme nikdy vědět, co je Boží Milost. A také to, co je vědomé osobní úsilí, budeme vědět až potom, co realizujeme nejvyšší Pravdu. V té chvíli uvidíme, že osobní úsilí není nic jiného než skrytá Milost Boha. Skrytá Milost Boha je naše osobní úsilí.