Může nás meditace na mantru vést po celou dobu k Cíli?

Sri Chinmoy: Mantra vás zajisté může dovést k Cíli. Mantra má sílu. Mantrická síla může snadno někoho dovést k Nejvyššímu, stejně jako to udělá modlitba a meditace. Zpívání nebo recitování mantry je také způsob k dosažení Boha. Má svůj vlastní účinek a přístup k Nejvyššímu. Je mnoho lidí, kteří realizovali Boha jen opakováním mantry. Mnoho, mnoho Indů realizovalo Boha pouhým opakováním Gájatrí mantry, matky všech manter:

Aum bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyam
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt

Ostatní mantry nám také docela pomáhají, ale můžete-li je recitovat co nejoduševněleji každý den, určitě vás dovedou k Nejvyššímu. Gájatrí mantru zpívají hledající pro nejvyšší osvícení.

Dá-li vám duchovní Mistr určitou mantru, nabídne uvnitř této mantry svou vlastní duchovní sílu. Opakujete-li tuto mantru oduševněle, dozajista musíte získat naplňující zážitky, a nakonec budete schopni realizovat Boha. Používáte-li ale mantru, měla by přijít přímo od duchovního Mistra, který realizoval Boha. Musí vám ji dát osobně. Nesmí to být prostřednictvím třetí osoby. Jestliže někdo v Indii řekne svému žákovi, který nerealizoval Boha: „Až mě budeš zastupovat v Americe, můžeš dávat mantry,“ potom tato mantra, kterou dostanete od této osoby, vás nikdy, nikdy neosvítí. Obyčejný člověk, který jen studoval knihy, vám nebude schopen nabídnout osvícení prostřednictvím mantry. Dá-li vám mantru duchovní Mistr, realizovaná duše, tak jedině tehdy vám mantra nabídne nezměřitelnou sílu.