Jak můžeme mít ve svém denním životě více radosti a méně napětí?

Sri Chinmoy: Více radosti můžeme mít pouze sebedáváním, ne požadováním. Existuje-li napětí, je to proto, že něco chceme udělat svým vlastním způsobem, zatímco druzí to chtějí učinit po svém. Napětí začíná v mysli, protože nějak vidíme světlo my a jinak ho vidí druzí. Napětí přichází také tehdy, když chceme udělat mžiknutím oka něco, k čemu jsou zapotřebí dvě hodiny nebo dva dny. Bůh možná chce, aby nám trvalo dvě hodiny nebo dva dny, než dosáhneme našeho cíle. Dokážeme-li mít na paměti Boží hodinu, a ne naši vlastní hodinu, získáme radost. Napětí naši mysl opustí, když ovládneme umění odevzdání se Boží Vůli.

Musíme pochopit, že Bůh působí nejen v nás, ale také v druhých. Bůh působí i v našich takzvaných nepřátelích. To ale nejsou naši praví nepřátelé. Našimi pravými nepřáteli je naše pochybnost, strach, úzkost a starosti. Když se nebudeme snažit zdokonalovat druhé, ale budeme se snažit zdokonalovat jen svůj vlastní život, tehdy budeme mít radost. Také budeme mít radost, když nebudeme od nikoho nic očekávat, a vše budeme očekávat jedině od Boha. Budeme mít radost, jestliže dokážeme cítit, že nejsme nepostradatelní, že svět dokáže fungovat dokonale dobře i bez nás. Takto můžeme mít všichni v životě nezměrnou radost.