Část III — Otázky a odpovědi: Virginia Commonwealth University

Z hlediska reinkarnace by měl být náš další život odrazem a rozšířením tohoto života. Mohl byste to prosím rozvést?

Sri Chinmoy: Náš další život nemusí být odrazem předchozího života. Řekněme, že někdo svou roli sehrál velmi uspokojivě. Řekněme, že jste byl ve svém předchozím životě velkým umělcem a že vaše duše už nechce mít znovu tutéž zkušenost. Bude-li chtít vaše duše získat zkušenosti politika, pak se vaše předchozí inkarnace umělce nemusí vůbec projevit. Odrazem minulého života se váš stávající život stane jedině tehdy, jestliže duše nedokončila svou roli na určitém poli a chce pokračovat ve stejném oboru. V opačném případě může duše naprosto změnit charakteristické rysy, povahu a sklony lidské bytosti.