Část XI — Otázky a odpovědi: University Of North Carolina

Mluvíte o Bohu, ale my nemáme vůbec žádnou představu, kdo Bůh je. Kdo je Bůh?

Sri Chinmoy: Bůh je veškerou Láskou. Bůh je veškerým Světlem. Bůh je veškerou Krásou. Bůh je vším: Pravdou, Mírem, Světlem, Blažeností v nekonečné míře. Má podobu; je bez podoby. Zažijete-li Boha jako Mír, potom řeknete, že Bůh je Mír. Zažijete-li Boha jako Světlo, potom řeknete, že Bůh je Světlo. Zažijete-li Boha jako Lásku, potom řeknete, že Bůh je Láska.

Protože jsme lidské bytosti, podle svého omezeného chápání říkáme, že Bůh je toto nebo Bůh je tamto. Ale Bůh je skutečně vším. Chceme-li Jej zažít jako nekonečné rozpětí bez jakékoliv podoby, můžeme. Na druhou stranu, chceme-li Jej zažít důvěrně jako nanejvýš osvícenou bytost přímo před námi, potom se jí Bůh stane. A tak Bůh je toto, Bůh je tamto. Na druhou stranu překonává všechno. Podle naší lidské mysli může být buď to anebo tamto. Ale když máme svou nejvyšší Realizaci, vidíme, že Bůh stále překonává všechny naše vnitřní i vnější představy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 120th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »