1.

Dělám rychlý pokrok,
když jsem
profesorem míru.

Dělám rychlejší pokrok,
když jsem
učitelem míru.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když jsem
studentem míru.