10.

Bůh mi dal
mysl jistoty,
abych dělal rychlý pokrok.

Bůh mi dal
srdce vděčnosti,
abych dělal rychlejší pokrok.

Bůh mi dal
život blaženosti,
abych dělal nejrychlejší pokrok.