12.

Sbohem mé sebe-využívání!
Chci udělat rychlý pokrok.

Sbohem mé sebe-klamání!
Chci udělat rychlejší pokrok.

Sbohem mé sebe-oslavování!
Chci udělat nejrychlejší pokrok.