20.

Když na mě Bůh soucitně myslí,
dělám rychlý pokrok.

Když medituji na Boha oduševněle,
dělám rychlejší pokrok.

Když sloužím Bohu bezesně
a říkám mu,
že ačkoliv Mu sloužím bezesně,
nebude mi vadit,
jestliže bude chtít myslet na ostatní,
meditovat na ostatní,
milovat ostatní
a naplnit ostatní Jeho vlastním Způsobem,
dělám nejrychlejší pokrok.