30.

Můj Pán mě žádá, abych se nebál
nocí svých tužeb.
Pouze mě žádá, abych zvýšil
plameny aspirace svého srdce.
Říká mi,
že mé stoupající plameny
aspirace mého srdce
budou moci brzo pohltit
všechny mé noci tužeb.