35.

Ne od žádné lidské bytosti,
ale od Boha Samotného
jsem se naučil, jak vhodit
hmyz neochoty své mysli
do ohně dychtivosti svého srdce.