37.

Běda, proč jsem tak bezmocný,
že jsem nucen poslouchat
příběh nicoty své mysli
každý den?