42.

Jedině oko slibu mé duše
má Bohem schválené právo
zapálit
mou pochodeň manifestace Boha.