104. Snílci a milovníci

Jako snílek
je milován Bohem neustále.

Jako milovník
je jím Bůh milován nepodmíněně.