110. Dvě nejvyšší skutečnosti

Nesestupuj z Nebe po mně.
Mé srdce se bude cítit bídně.

Nesestupuj z Nebe přede mnou.
Tvá duše to neocení.

Bůh má dvě nejvyšší Skutečnosti:
život pospolitosti a
srdce jednoty.