119. Než ti tvá mysl poví

Každý den, než ti tvá mysl poví,
že může něco zvláštního dát světu,
ať ti tvé srdce poví,
že může něco zvláštního přijmout od Nebe.