128. Vzpomeň si, co jsi řekl

Vzpomeň si, co jsi řekl Bohu:
„Můj Pane,
vždy Tě budu naplňovat nepodmíněně.“

Vzpomeň si, co jsi řekl člověku:
„Můj příteli, vždy ti budu pomáhat bezvýhradně.“