130. Spasitel mne učí

Písma mne učí, jak milovat Spasitele.
Spasitel mne učí
jak milovat Skutečné ve mně,
budoucího Boha.