132. Uvědomíš si

Když se modlíš, uvědomíš si,
že máš pokojík vysoko nahoře.

Když medituješ, uvědomíš si,
že máš domov hluboko uvnitř.