140. Bůh sestoupil

Vystoupal jsem nahoru,
abych spatřil Boží krásné Nohy.

Bůh sestoupil dolů,
aby mi dat své štědré Srdce.