158. Velmi jednoduchá otázka

Bůh se zeptal na velmi jednoduchou otázku:
Chceš být takový jako On?
Dychtivě čeká
na tvou upřímnou odpověď.