160. Chceš spatřit Boží Tvář

Chceš spatřit Boží Tvář,
aby ses uspokojil.

Bůh chce obejmout tvé srdce,
aby uspokojil Sebe.