166. Úsměv přináší

Vnější úsměv nese
dnešní pozemské svítání do Nebe.

Vnitřní úsměv nese
zítřejší Nebeské slunce na zem.