176. Co mohu udělat pro Boha

Uvidím,
co budu moci udělat pro Boha,
neboť nedělám
nic záslužného pro člověka.