181. Dvě zděděné pohromy

Dvě pohromy zdědil
ze svých mnoha životů nevědomosti:
pochybující mysl a
neaspirující srdce.