189. Bůh se nesměje

Bůh se nesměje naším modlitbám
nehledě na to, jak neupřímné jsou.
Bůh se ale směje, když si myslíme a cítíme,
že naše modlitby nikdy nebudou vyslyšeny.