19. Dva pozorovatelé

Bůh mne sledoval z oblohy
s neměnným Soucitem.

Pozoroval jsem Boha ze země
s rostoucími rozpaky.