191. Synové rána zpívali

Synové rána zpívali
a připomněli mi Boha Sílu.

Dcery večera zpívaly
a připomněly mi Boha Mír.