Autorův úvod

Z deseti tisíc básní ze sbírky Deset tisíc milovaných květů, která byla vydána ve sto svazcích, jsem vybral 207 básní. Básník ve mně je oduševněle spokojený, čtenář ve mně je usměvavě spokojený a kritik ve mně je překvapivě spokojený.

Můj Milovaný Nejvyšší, co Ti mohu víc říct a co víc ode mne očekáváš?

„Zůstaň tichý, můj synu-básníku-čtenáři-kritiku. Má Hodina přichází.“

— Sri Chinmoy