206. Špatné a správné modlitby

„Bože, dej mi!“
Toto je špatná a nepatřičná modlitba.

„Bože, vezmi si mne!“
Toto je správná a řádná modlitba.