40. Modli se za mne, prosím!

Nebe, modli se za mne, prosím!
Potřebuji sen o dokonalosti jednoty.

Země, modli se za mne, prosím!
Potřebuji skutečnost uspokojení z plnosti.