52. Myslím na Boha

Myslím na Boha, protože
potřebuji Boží Sílu.

Bůh myslí na mne, protože
potřebuje mou lásku.