54. Protože mne Bůh miluje více

Právě proto,
že mne Bůh miluje nekonečně více,
než miluji sám sebe,
nemůže si Bůh dovolit
být tak nedbalý k mému životu,
jako jsem já.