66. Tři největší nesmysly

Tři největší nesmysly:
Zklamu svého Pána.
Nejsem míněn pro realizaci Boha.
Můj Pán mnou není potěšen.