72. Nebe ví, jak osvobodit

Temnota ví, jak houstnout.
Světlo ví, jak zjasnět.
Země ví, jak spoutat božské v člověku.
Nebe ví, jak osvobodit lidské od zvířecího.