74. Snílek o Bohu a milovník Boha

Rozdíl mezi snílkem o Bohu
a milovníkem Boha je tento:
snílek o Bohu chce žít
v Boží nezrozené a nesmrtelné Nekonečnosti;
milovník Boha touží žít
v jeskyňce Božího Srdce.