77. Stálý host mého srdce

Stálý host mého srdce:
Bůh Mnohost.

Stálý hostitel mého života:
Bůh Jediný.